felso

Dokumentumok

Munkaterv és naptári terv 2020-21

Pedagógiai Program

A Vikár Sándor Zeneiskola helyi tanterve 1.

A Vikár Sándor Zeneiskola helyi tanterve 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Térítési díj, tandíjfizetés mértéke és rendje 2019-20

Tanulói tűz- munka- és vírusvédelmi tájékoztató

Helyi értékelési szabályzat

Gyakornoki szabályzat

Az intézmény kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere

Honvédelmi Intézkedési Terv

Közzétételi lista 2019-2020

Intézkedési terv

Intézkedési terv – Az iskolai nevelő-oktató munka szervezéséhez a járványveszély időszakára a 2020/21. tanévben

Szakmai alapdokumentum 2019.09.01

Adatkezelési Tájékoztató

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez