felso

Tehetségpont

2011. február 5-én Budapesten ünnepélyes keretek között vehettük át azt az oklevelet, amelyet Prof. Csermely Péter a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Elnöke írt alá, s amely tanúsítja, hogy iskolánk Akkreditált Tehetségpont.

2014. október 11-én újabb 3 évre kaptuk meg az akkreditációs minősítést.

A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait.

Ezen túlmenően a Tehetségpontok
• folyamatosan figyelemmel kísérik a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait
• eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok országos hálózatába és     ezáltal a többi Tehetségponthoz
• folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat
• folyamatos párbeszédet tartanak a saját helyi környezetükkel
• tehetségnapokat szerveznek

A Vikár Sándor Zeneiskola Tehetségpontként számos olyan rendezvényen vett részt, amely keretein belül szorosan együttműködött más művészeti ágakkal. (pl. Schumann Maraton, Megyei Tehetségnap, Színe-Java Tehetséggála, Liszt Emléknap). A Tehetségpont nyitott keretei szélesítik iskolánk kisugárzását, szorosabbá teszik a nem nevelési – oktatási intézményekkel való együttműködést (például: Móricz Zsigmond Színház) nemcsak helyi, de országos szinten egyaránt. Iskolánk szolgáltatásainak minőségi fejlesztése által a szülőknek és a kollégáknak is tartalmas előadásokat szervezünk.

A megye tanárai számára rendszeres képzési lehetőséget nyújtunk. A továbbképzések egyrészt hagyományos zenepedagógusoknak szánt műhelymunka jellegű alkalmak, másrészt a MATEHETSZ támogatásával az igényekhez igazodva, több, akkreditált pedagógus továbbképzésnek nyújtottunk helyszínt.

Intézményünk struktúrája alapvetően a tehetséggondozásnak igen kedvező feltételeit biztosítja: egyéni fejleszti mód, mivel a tanulók egyéni tanrenddel veszik igénybe képzésünket. A felismert tehetségek számára emelt szintű tanórákat biztosítunk, magasabb óraszámban.

Jelentős szerepet vállalunk a kisgyermekek zenei tehetségének felismerésében is, hiszen több mint 20 éve működik iskolánkban zeneóvodai csoport. A város szinte valamennyi óvodája számára is sikerült a zenei tevékenység iránti érdeklődést felkelteni interaktív hangversenysorozatunkkal, mely közismert nevén Kakaó bérletként működik 14 éve. Ebben a programban évente közel 1000 óvodás vesz részt. Hangverseny sorozatunk célja, a tehetségkutatás, gondozás alappilléreit segítik: felkeltik az érdeklődést az egyes hangszerek iránt. A hangversenyeket követő kutató időszakban valamennyi óvodával, iskolával közösen további programokat kínálunk, mely során személyes kapcsolatba kerülhetünk a gyermekekkel, szüleikkel. E kapcsolatfelvételt követően, pedig iskolánk nyitva áll minden érdeklődő előtt.

A zenei nevelés idejének másik végpontja az iskolánk különböző zenekarjaiban való játék (Fúvószenekar, Piccoli Archi Vonószenekar, Gitárzenekar, Népzenei együttes, Furulya-együttes), ahová felnőtt diákjaink jó szívvel járnak.

Összességében igyekszünk valamennyi korcsoportnak a zenével kapcsolatos élményt adni, nemcsak a diákoknak, de a szülőknek is. A zene- és más művészeti ágak összekapcsolásával, valamint a tudományos ismeretterjesztő előadások megszervezésével a város polgárainak tartalmas kikapcsolódást biztosítani.