felso

Elmélet tanszak

Miért jó ismerni a zenét?

Miért jó ismerni a tehetséges gyerekeknek példás életű zenészeket, zeneszerzőket? Miért hasznos egy leendő alkotónak ismernie nagy elődök életútját, életük nagy konfliktusait, valamint erre talált jó, vagy rossz megoldásaikat?

Előadó: Joó Csabáné

 

Az előadás központi anyaga Gaál István: Gyökerek című három részes filmje, Bartók Béláról, az emberről és az alkotóról.

A film eszközeivel, csodálatos képi világával, gondosan válogatott Bartók idézetekkel, nagyban kiegészíti ismereteinket a szerzőről. Csak Bartók által leírt szövegek hangzanak el a három rész során.

Az előadás célja, hogy a kevesek által ismert filmre felhívja a figyelmet, és tehetséges növendékek számára tegye elérhetővé, javasolva annak beszerzését az iskola számára.

Kiegészítő hanganyagként elhangzott Ady Endre: Menekülés az Úrhoz című verse, valamint Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség című verse, Latinovits Zoltán előadásában.

Az interaktív eszközök jól használhatóak, a tehetséges növendékek érzelmi nevelésére. Freund Tamás Bólyai-díjas agykutató a tanulás folyamatát akkor tartja eredményesnek, és hosszú távon kamatoztathatónak, ha a feldolgozott anyagot sikerül érzelmekkel is a növendékhez kötni. A zenei képzés erre sok lehetőséget kínál, a Gyökerek című film kiváló anyag erre a célra.

 

 

Zenei jó-gyakorlatok bemutatása a továbbképző B tagozat munkáján keresztül
2012. június 25.

Előadó: Hudivók Mariann

A továbbképző B tagozatán azok a növendékek tanulnak, akik alapfokú tanulmányaik befejezésekor még nem tudják biztosan, hogy zenei pályára mennek-e vagy sem. Fontos számukra, hogy a gimnáziumok közismereti tantárgyait magas színvonalon sajátítsák el. Tisztában vannak azonban azzal, hogy csak akkor tehetnek eredményes zenei felvételit, ha párhuzamosan zenei tanulmányaikat is emelt szinten folytatják. Szolfézsból és zeneelméletből ez azért is nagyon fontos, mert új, ismeretlen zenei anyagon, feladatokon kell számot adni megszerzett tudásukról. Ehhez viszont hosszú, kitartó évek munkájára van szükség. Iskolánkban, ha évfolyamonként változó számban is, de voltak és vannak ilyen növendékek, és nagy örömünkre sikeresen megállták helyüket a felvételi vizsgákon.
A továbbképző B tagozat tanterve és a zeneművészeti szakközépiskolák tanterve nagyban hasonlít egymáshoz, hiszen végső céljuk is hasonló, előkészíteni a felsőfokú tanulmányokra. A Kodály koncepció szellemében folyó oktatásunkat nagyon sok már hosszú évtizedek alatt jól bevált tankönyv, gyűjtemény segíti, de állandóan figyeljük a legújabb kiadványokat is. Az internet is nagyon sok lehetőséget kínál, számtalan kottához, hangfelvételhez juthatunk hozzá.
Arra törekszünk, hogy biztos stílusismerettel bíró, jól olvasó, jól halló és jól író növendékeket neveljünk.