felso

Gyakorlati módszerek a tehetséges tanulók játéktechnikai és stílusbeli érzékenységének növeléséről

Zenei munkaképesség gondozás a Kovács módszer alapján

Előadó: Nyesténé Raizer MártaDSCF5158a

Az előadás az eddigi tehetséggondozás során felmerült főbb problémákra, kérdésekre irányította a figyelmet. A tanulók testi adottságainak felismerése, jellemzése számos olyan következtetésre adhat lehetőséget, melyek egy-egy új növendékkel való foglalkozás során fontos támpontot jelenthetnek, a sikeres együttműködés alapját képezhetik.  Az előadás a tanulók megismerését állítja a középpontba, s ennek a megismerő folyamatnak különböző aspektusait tárta a hallgatók elé.

Az előadás második részében olyan gyakorlatok elsajátítására DSCF5145avolt lehetőség, melyek hatékonyságát a résztvevők is megtapasztalhatták. Kiemelt szerep jutott a stressz-oldás, a koncentráció fejlesztésének lehetőségeire. Az előadáson különböző hangszereket oktató pedagógusok vettek részt, azonban az itt szerzett ismeretek, tapasztalatok mindenki számára egyaránt értékesek, hasznosak voltak, s a saját területén mindenki számára alkalmazhatók.