felso

Kakaó-bérlet

KAKAÓ-BÉRLET HANGVERSENYSOROZAT
Gyermekkoncert – „Kreatív zenés barangolás” jógyakorlat

A Kakaó-bérlet az óvodákkal való együttműködés jegyében csoportosan szervezett hangversenysorozatra invitálja az 5-6 éves korosztályt 2005 márciusa óta.
Hangversenysorozatunk (őszi és tavaszi bérletként hat előadást foglal magába, amelynek koncepciója, hogy három-három hangverseny alkalmával mutatja be az iskolánkban tanulható hangszereket szóló, kamarazenei és zenekari formációkban) folyamatos tanév közbeni tanórán kívüli sokoldalú képzési lehetőséget nyújt tanulóink számára. E műhelymunka eredménye az interaktív hangversenysorozat megvalósítása, melyre városunk óvodáiból érkeznek a gyerekek közönségnek.
Hangversenyeink többrétű célokat fogalmaznak meg az éves munkafolyamat tekintetében tanulóink illetve az eredményként létrejövő hangversennyel a koncertlátogató közönség számára is.
A hangversenyen közreműködő tanulóink számára az egyik fontos cél, hogy a tárgyi tudás mellé maguk a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára hasznosítani tudják. Mindezek megteremtéséhez növendékeinknek a játékos bérletes hangversenyen biztosítunk szereplési lehetőséget. Fontos, meghatározó pillanat egy gyermek életében a hangszerekkel való első találkozás. Vannak olyan tanulóink, akik óvodásként ekkor zártak szívükbe egy-egy hangszert, s majd kezdték meg a hangszertanulást. Néhány év elteltével pedig már a színpadról üdvözölték az egykori óvodapedagógusokat.
A koncert egyediségéhez hozzájárul a közönség bevonásával létrejövő interaktivitás. Az elhangzó művek hangulatának s egy-egy zenei mozzanatának, tulajdonságának a megfigyeltetése, a gyermeki reakciókra való reagálás, a művekhez kapcsolódó gyermekdalok, mondókák mozdulatokkal kísért megszólaltatása is a korosztály számára élménygazdag tanulást, ismeretszerzést és kikapcsolódást nyújt.
A program elsődleges célkitűzése a koncertlátogató közönségnevelés, a klasszikus és népzenei értékek megismertetése, a hangszertanulásra irányuló motiváció kialakítása továbbra is meghatározó elv. Intézményünk pedagógiai programjában is kiemelt szerep jut a hangverseny-látogató közönség nevelésében. Ezen tevékenységünk egyik fontos állomása a bérletes hangversenysorozat, melyre évente 800-900 gyermek látogat el.
A zeneoktatási, zenei nevelési célok egyedi módon történő megvalósítása által – zenei ismeret átadása a vers, a mese, mozgás, zene egységében – programunk alkalmas arra, hogy az egyes óvodai foglalkozások oktatási céljait segítse.
Legfontosabb szándékunk ezzel a programmal az, hogy iskolánkat széles körben megismertethessük, s újabb leendő növendékeket üdvözölhessünk a hangversenyünkre látogató csoportokban.
Hálásak vagyunk minden óvodának, akik fontosnak tartják a zenei nevelést, a hangverseny-látogatást, s évről évre megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Továbbá köszönet illeti a Vikár Sándor Zeneiskola valamennyi dolgozóját, szervezőjét, fellépő növendékét, felkészítő és közreműködő tanárait, műsorvezetőit, akik mind hozzájárultak ennek az egyedi, színvonalas programnak a létrejöttéhez.

A program ötletgazdái:
Hajdú Ágota – intézményünk volt népzene tanára
Pólikné Smid Ildikó – nyugalmazott zongoratanár, mesterpedagógus
dr. Széles Csabáné – nyugalmazott zongoratanár

Nagy szeretettel várjuk a gyerekeket!
Tanév elején az óvodákat kiértesítjük a hangversenyek időpontjairól.
Amennyiben új jelentkezőként érdekli a program, a következő elérhetőségen kap információt:
Telefon: 0642/504-345
E-mail: titkar@vikarzeneiskola.hu