felso

Önálló gyakorlást elősegítő módszerek a tanulmányok kezdő szakaszában

Az előadás szűk időtartalmához igazodva, kis növendékem Erdei Virág első osztályos tanuló segítségével, három különböző karakterű darabon mutattam be különIMG_4055aböző gyakorlási formákat. Ránki György: Kopogós c. darabjában a repetíciós játékmódra, az éles dinamikai váltásokra és a páros kötés megtanulására mutattunk példákat. Sperontes: Menüett c. művében szintén a súlyozás, a páratlan lüktetés, az 1-es és 2-es kapu, a szép, kifejező játékmód tudatosítására került sor, illetve a dallam- kíséret megkülönböztetett játékmódjára. Ez az első menüettek egyike a kis diákok életében, ezért fontos ennek tudatosítása akár tánclépésekkel bemutatva azt. Sugár Radó Dóra tanítványávalRezső: A part alatt c. művében már a kezdeti kétszólamúságra fókuszáltunk, fontos a dinamikai jelzések tisztázása, a korona fogalma, illetve nehézséget jelenthet egy tartott hang alatt mozgó szólam a bal kézben. A nehéz részeket átnézve, hangsúlyoztuk a részenként való gyakorlást. Nagyon fontos dolog, hogy az otthoni gyakorlásnál, amíg a darab kezdeti stádiumban van, soha ne gyakoroltassunk elölről végig, mert elég egy figyelmetlenség és máris rossz beidegződésekkel találkozhatunk az órákon.
Az előadáson hangsúlyoztam, hogy kellő figyelemmel, akarattal és szorgalommal még viszonylag kevés gyakorlással is sikeres lehet a tanulás, bár ehhez a fent említettek közül egy sem hiányozhat. Minden otthoni gyakorlásnál arra kell törekedni, hogy a diák önmagának is jól játsszon, sokat kell lassan gyakorolni, hogy végül gyorsan játszhasson, sok részletmunkát kell végezni, hogy az ‘egész’ kialakuljon, sok mechanikai munkát kell végezni, hogy aztán a szellemi fölény érvényesülhessen.