felso

Rézfúvós tanszak

A rézfúvós tanszak tehetséghangversenye – „Mega koncert”

Előadó: Nagy GyulaNagy Gyula

A „Mega koncert”-et a 2009/10-es tanév óta rendezzük meg félévkor és év végén. Előhangversenyeken kiválogatott legjobb növendékek versenyezhetnek egymással, hogy eldönthessék kinek a hangszeres tudása volt a legkiemelkedőbb abban a félévben.

A verseny céljai:
1./ A szülők és az iskola kapcsolatának erősítése.
2./ A tehetséges gyerekek számára biztosítani a megmérettetés lehetőségét.
3./ A rézfúvós hangszerek népszerűsítése.

Tapasztalatok:
1./ A hangversenyek látogatottsága alkalomról alkalomra nő.Érdeklődők
2./ A gyerekek kedvelik a versenyszerű megmérettetést.
3./ Tapasztalható az évközi órákra való felkészülés javulása.
4./ Nem a díjak nagysága, hanem a „dicsőség” a fontos.
5./ A bíráló bizottságnak midig pártatlannak kell lenni.

Véleményünk szerint, az ilyen „családias” típusú versenyek elősegítik a magasabb színvonalat. A kevésbé szorgalmas gyerekeknek megmutatja, szorgalommal milyen magas szintre lehet elérni, és ösztönzi őket az intenzívebb gyakorlásra. A tehetséges gyerekek pedig lehetőséget kapnak a megmérettetésre.

Egy fúvószenekar mindennapjai

Előadó: Nagy Dávid

Nagy Dávid