felso

Tehetségpont

  • 2011. február 5-én, Budapesten ünnepélyes keretek között vehettük át azt az oklevelet, amelyet Prof. Csermely Péter a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Elnöke írt alá, s amely tanúsítja, hogy iskolánk Akkreditált Tehetségpont.
  • 2014. október 11-én újabb három évre kaptuk meg az akkreditációs minősítést.
  • 2019. március 28-án, a Kárpát-medencei Tehetségnapon a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a MATEHETSZ díjátadó ünnepségén vette át intézményvezetőnk a tehetségpont akkreditáció eredményét szimbolizáló táblát és oklevelet. A Vikár Sándor Zeneiskola Tehetségpont a 2018/19 évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyerte el.

 

 

 

A TEHETSÉGPONT AKKREDITÁCIÓJÁBAN KÖZREMŰKÖDÖTT SZAKÉRTŐK ÖSSZEGZŐ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE:

 

 

A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésük segítéséhez szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti erősségek, gyengeségek), a tehetség-tanácsadás mind a tehetségígéret, mind a környezetében érintett pedagógus, szülő számára. A tehetségpontok további feladata a különböző adottságaikból és tapasztalataikból adódó eltérésekre épülő, hálózatban való együttműködés. A tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak, valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a fiatal tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. A tehetségpontok figyelemmel kísérik az intézményi/szervezeti, települési, térségi és a regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Helyi integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a Matehetsz Tehetséghálózatnak, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.
(forrás: tehetseg.hu)

A Vikár Sándor Zeneiskola Tehetségpont főbb jellemzői
Az immár 80. éve működő nagy hagyománnyal rendelkező intézményünk alapfeladata: alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon.
Iskolánk struktúrája alapvetően a tehetséggondozás kedvező feltételeit biztosítja: adaptív oktatás, amivel a tanulók veszik igénybe képzésünket. A felismert tehetségek számára emelt szintű tanórákat biztosítunk, magasabb óraszámban. Országosan elismert szakemberek rendszeresen inspirálják versenyekre készülő növendékeinket és felkészítő tanárainkat egyaránt. Intézményünknek szakmai kitüntetésekben részesült pedagógusai vannak, akik sok év tapasztalatával és eredményekkel gazdagon készítik fel diákjaikat. A megye tanárai számára rendszeres képzési lehetőséget, további programlehetőséget nyújtunk. Jelentős szerepet vállalunk a kisgyermekek zenei tehetségének felismerésében is, több mint 20 éve működik iskolánkban dalosjáték csoport. A város szinte valamennyi óvodája számára sikerült a zenei tevékenység iránti érdeklődést felkelteni interaktív hangversenysorozatunkkal, jógyakorlatunkkal, mely közismert nevén Kakaó-bérletként működik 15 éve, és amelyet tanévente 800 óvodás látogat. Sorozatunk célja, a tehetségkutatás-, gondozás alappilléreit segítik: felkeltik az érdeklődést az egyes hangszerek iránt.
A közel 900 tanulónknak (6-22 éves korig) az egyéni hangszertanulás mellett társas zenélésre is lehetőséget teremtünk. Együtteseink: Vikár Fúvószenekar, Piccoli Archi Vonószenekar, Canto Guitarras Gitárzenekar, Vikár Népzene Együttes, Dolce Furulyaegyüttes.
Tanulóink számos nemzetközi, országos, megyei, regionális, térségi és városi versenyeken érnek el sikereket magas részvételi aránnyal és kiemelkedő eredménnyel. Emellett jelentős sikerről is beszámolhatunk a Fölszállott a páva, Virtuózok tehetségkutató versenyek és a Snétberger Zenei Tehetség Központ kapcsán.
Intézményünk a nevelés-oktatáson túl felvállalja a település kulturális értékeinek megőrzését, hagyományainak ápolását is. Tanáraink, növendékeink zenei előadásaikkal jelentős szerepet töltenek be városunk kulturális életében.

Hatókör és együttműködés
Intézményünk a megye alapfokú művészeti iskoláinak bázisa. A megyei és regionális szakmai programok, valamint az országos versenyek elődöntőinek, helyet, teret, szakmaiságot biztosítunk. A városi és a megye zeneiskoláinak folyamatos tájékoztatásával, illetve egyes programjainkra való meghívással megyei szintű együttműködést építettünk ki. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a városunkban működő közismereti intézményekkel, óvodákkal, civil szervezetekkel.
Nemzetközi kapcsolatrendszerünk nem mindennapi, hiszen nyolc ország zeneiskolájával ápolunk szakmai és baráti kapcsolatot: Ungvár, Iserlohn, Eperjes, Vítkov, Rzeszów, Máramarossziget, Bácstopolya, Dunaszerdahely.
A Nyíregyházi Főiskola és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának felsőoktatási gyakorlóhelye vagyunk.
Kiemelt együttműködéseink:
– Vásárhelyi László Tehetségpont
– TÉT- Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács
– Jókai Mór Református Általános Iskola
– Kodály Zoltán Általános Iskola
– Szabolcsi Szimfonikus Zenekar
– Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
– Móricz Zsigmond Színház
– Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár
– Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye művészeti intézményei: Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola (Mátészalka), Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola Nyírbátori Tagintézménye (Nyírbátor), Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Művészeti Tagintézménye (Újfehértó), Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola (Kisvárda), Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Záhony)
– A város óvodái
Célunk, hogy további együttműködések által adjunk teret más intézményeknek közös projektek kidolgozásával, tehetséggondozó ötleteink hasznosításával.

Specifikus és konkrét programok
Továbbra is elsődleges célunk az eddigi jól működő tehetségprogramjaink tovább fejlesztése, valamint széleskörű kiterjesztése. Intézményünk jellegét és adottságait figyelembe véve mind hangszeres, mind zeneelméleti területen kívánjuk megvalósítani programjainkat.
Specifikus tehetségformák zeneművészeti ágon belül: klasszikus zene, népzene, elektroakusztikus zene.
Tehetségsegítő területek: tehetségazonosítás, tehetséggondozás.
Ezen kívül: képzések, tehetségek bemutatása, tehetségsegítő rendezvények szervezése.
Kiemelt programjaink:
– Kreatív zenés barangolás jógyakorlat (Kakaó-bérlet hangversenysorozat óvodások számára)
– Bérletes hangverseny a Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói számára
– Dalosjáték csoport működtetése
– Szakmai napok, rendezvények megszervezése (megyei szinten is)
– Általunk szervezett megyei és regionális versenyek (furulya, fuvola, zongora, gitár)
– Műveltségi vetélkedők megszervezése, lebonyolítása
– Tehetséggondozó program versenyre készülő tanulóink számára
– Közös produkciók, tehetséggondozó programok társintézményeinkkel
– Házi népdaléneklési verseny
– Új verseny kezdeményezése: Megyei Vonós Verseny
– Zenekari csoportjaink utánpótlásának biztosítása
– Nyári táborok
– Tanévente kb. 100 növendékhangverseny

További rendszeres rendezvényeink:
– Határon túli zeneiskolák találkozója
– Volt növendékeink hangversenye (nyomon-követés)
– Tanári és megyei tanári koncert
– Régi- és kortárszenei est
– Ifjú tehetségek hangversenye a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral
– Az Oktatási Hivatal által kiírt versenyek megszervezése (Országos Zongoraverseny, klarinét-népzene válogató)
– „Mindannyian mások vagyunk” Tehetségnap (több éve vagyunk házigazdája és társzervezője a programnak)

Tehetségpont képviselő: Tamás Attila
Tehetségpont kapcsolattartók:  Hajdú Ágota, Purné Orha Andrea, Szabó Tünde Júlia
Pedagógus szakvizsga tehetséggondozás tehetségfejlesztés szakiránnyal:  Jeneyné Právicz Julianna, Pólikné Smid Ildikó

Az alábbi linken tehetségpont adataink és tevékenységeink leírása található:
https://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-100-000-122