felso

Kiadványok

 

KÖNYV, PROSPEKTUS, KATALÓGUS

 

Pedagógusok arcképcsarnoka 2023

22. kötet

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen
Kapitális Kft., Debrecen, 2023

Pedagógusok Arcképcsarnoka 2023. – 22. kötet

            Babka József zongoratanár, címzetes igazgató 20. oldal/írta: Nagy Éva

Konrádné Kun Erika zongoratanár 177. oldal/írta: Szabó Tünde Júlia

 

 

A Vikár Sándor Zeneiskola AMI jubileumi évkönyve 2009

Az igényes, színes, kétnyelvű (magyar-angol) évkönyv a Vikár Sándor Zeneiskola fennállásának 70. évfordulója alkalmából jelent meg.
Témái: az intézmény és vezetőinek bemutatása, a helyi kulturális életben történő szerepvállalás, az iskola hagyományai, szakmai sikerek, együttesek, partnerek, mérföldkövek.

/Szerkesztette: Papp Istvánné
Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. 2009/

 

A Vikár Sándor Zeneiskola 2007-ben megjelentett összefoglaló kiadványa

A színes fotókkal illusztrált kiadvány tulajdonképpen a 2004-ben kiadott jubileumi nyomtatvány újragondolt változata (intézmény fejlődése, sikerek, tanszakok, nevelőtestület, szakmai érdemek, munkatársak), a szerkesztők a XI. Országos Zeneiskolai Zongoraverseny kapcsán tették indokolttá a megjelenést.

/A Vikár Sándor Zeneiskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány kiadványa
Szerkesztette: Papp Istvánné, S. Kazár Irén, Nyesténé Raizer Márta
Készült: START Rehabilitációs Kht. Nyírségi Nyomda, 2007/

 


Erdős Jenő: Könyv Nyíregyháza komolyzenei életéről

A könyv a zenei élet felvirágzásáról ad számot. A kötet első részében visszatekintést ad a zenei élet II. világháború előtti időszakáról. Bemutatja a városból indult, eredményeket elért művészeket. A továbbiakban együttesekről, kórusokról, a komolyzenei életet támogató intézményekről olvashatunk. A Vikár Sándor Zeneiskola és a Piccoli Archi Zenekar külön fejezetet kapott a kötetben. Ezen kívül a szerző említést tesz volt igazgatóinkról, volt és jelenlegi kollégáinkról is.

/Lektor: Sivadó Sándor
Kiadta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Közművelődési és Képzési Intézete, 2007/

 

III. „Múzsák ölelésében a vonós hangszerek”  

A kiadvány az előző, 2003. évi „Múzsák” legjobb alkotásaival kíván emléket állítani a magyar fiatalok tehetségének és a vonós hangszerek ma is elevenen ható szépségének.
 

/Angol/magyar nyelvű, szerkesztette: Tóth Nándor 2006. november 

Kiadja a Pro Archi Egyesület 

Készült: Örökségünk Kiadó Bt., Nyíregyháza/ 

 

Múzsák ölelésében a vonós hangszerek
Isten törött csellója, hallgatok
Karádi Zsolt fotói

A 16 oldalas fekete-fehér fotókkal illusztrált kiállítási katalógus a 2006-ban intézményünkben megrendezett „III. Múzsák ölelésében a vonós hangszerek” elnevezésű művészeti fesztivál (zene /vonós hangszerek/, irodalom, képzőművészet) megrendezésével párhuzamosan jelent meg.

/Kiadta: Pro Archi Egyesület
Készítette: Örökségünk Kiadó Bt. Nyíregyháza, 2006/

 

A Vikár Sándor Zeneiskola jubileumi kiadványa

2004-ben volt 65 éves az intézmény. Ebben az évben 10. alkalommal rendezték meg az Országos Zeneiskolai zongoraversenyt, és ebben az évben volt 15 éves a nyíregyházi és az iserlohni (németországi testvérváros) zeneiskola szakmai kapcsolata.
A magyar-angol nyelvű, színes fotókkal ellátott prospektus bemutatja az intézmény fejlődését, sikereit, a tanszakok és a nevelőtestület szakmai érdemeit.

/A Vikár Sándor Zeneiskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány kiadványa
Szerkesztette: Papp Istvánné, S. Kazár Irén, Nyesténé Raizer Márta
Lektorálta: Babka József, Nagyné Ullrich Katalin
Készült: START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyírségi Nyomda 2004/

 

Múzsák ölelésében a vonós hangszerek
Harmónia
Boros György fotói

A 16 oldalas színes fotókkal illusztrált kiállítási katalógus a 2003-ban intézményünkben megrendezett „II. Múzsák ölelésében a vonós hangszerek” elnevezésű művészeti fesztivál (zene /vonós hangszerek/, irodalom, képzőművészet) megrendezésével párhuzamosan jelent meg.

/Kiadta: Pro Archi Egyesület
Készítette: Örökségünk Kiadó Bt. Nyíregyháza, 2003/

 

A Nyíregyházi Zeneiskola Névadó Ünnepsége tiszteletére kiadott események krónikája 2002

A kiadvány a 2002. december 8-án megrendezett emlékünnepségre, iskolai névadó ünnepségre készült.

/Összeállította Pappné Szabó Ella igazgató, lektorálta Babka József címzetes igazgató, kiadta a Zeneiskola „Zenekultúra Támogatásáért Alapítványa”
Készült: Örökségünk Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002/

 

Nyíregyházi Vonós Panteon

A zeneiskola folyosóin fedezhetjük fel az egyedülálló panteont, amelynek az alapjait 1994-ben vetették meg Paganini és Casals bronz domborműveinek a leleplezésével.
A „Nyíregyházi Vonós Panteon” ötlete volt kollégánktól Tóth Nándortól eredt, aki Orr Lajos szobrászművésszel folytatott beszélgetése után döntött úgy, hogy elkészítteti a vonós hangszerek kiválóságainak bronz arcképcsarnokát. A carrarai márványlapokra helyezett domborművek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium képző- és iparművészeti tagozatos végzős diákjainak a vizsgamunkái. A panteon 1994-től folyamatosan bővült, hivatalosan 2001 novemberében adták át.
Az arcképcsarnok résztvevői: Auer Lipót, Giovanni Bottesini, Pablo Casals, Flesch Károly, Hubay Jenő, Lukács Pál, Yehudi Menuhin, David Ojsztrah, Paganini, Popper Dávid, Rosztropovics, Szigeti József, Vecsey Ferenc és Zathureczky Ede.
A kétnyelvű kiadványban az alkotások fotói mellett az iskola vonós tanszakának pedagógusai által készített életrajzi ismertető olvasható.

/Kiadja a Pro Archi Egyesület
Szerkesztette: Tóth Nándor
Megjelent 2000 példányban az Örökségünk Könyvkiadó Bt. gondozásában, 2001/

 

A Nyíregyházi Zeneiskola

A színes, háromnyelvű (magyar-angol-német) prospektus 1997-ben került kiadásra.
Felépítése: köszöntő, múlt, élet az iskolában, tanszakok bemutatása, tanárok, támogatók

 

A Nyíregyházi Zeneiskola öt éve a dokumentumok tükrében (1989-1994.)

A képes kiadvány fél évtized történéseit foglalja magába.
/Összeállította: Papp Istvánné, Galli Edina, Babka József
Kiadta: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Intézet nyomdája, 1994/

 

EMLÉKEZÉSEK VIKÁR SÁNDORRÓL
Nyíregyháza, 1993.

A 93 oldalas kiadványt szerkesztette és az előszót írta Dr. Cselényi István Gábor, egykori zeneiskolás, az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének titkára.
Tartalom: I. rész – Vikár Sándor életútja korabeli híradások tükrében, II. rész – Emlékezések Vikár Sándorról, III. rész – A hitves mémoire-ja, IV. rész – A zeneszerző Vikár Sándor,
V. rész – Vikár Sándor élete képekben

/Vikár Sándorné megbízásából kiadta a Váci Mihály Irodalmi Kör
Készült a RÍM Kiadónál, 1000 példányban, 1993-ban/

 

Papp Istvánné Szabó Ella: Nyíregyháza zenei élete a századfordulótól napjainkig

1989 szeptemberében a Nyíregyházi Zeneiskola 50 éves múltra tekinthetett vissza, a könyv a jubileumi évet célozta meg keletkezésével. Nyíregyháza város zenei életének és a zeneiskola működésének bemutatása után helyet kaptak a következő fejezetek: Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, Nyíregyházi Vegyeskar, Ifjúgárda Zenekar, IV. sz. általános iskola, Fúvósötös, fénykép mellékletek

/Lektor: Babka József, felelős kiadó: Dr. Kuknyó János
Kiadta: Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya, Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyházi Zeneiskola
Készült 500 példányban a Megyei Tanács Sokszorosító Költségvetési Üzemében 1988-ban/

 

 

Vikár Sándor: EZ TÖRTÉNT HARMINC ÉV ALATT
A nyíregyházi zeneiskola története

Tartalom: Bevezető, Előzmények, I. rész 1939-től 1945-ig, II. rész 1945-től 1951-ig, III. rész 1951-től 1970-ig, Befejező, Jegyzet, A zeneiskolában tanított tanárok betűrendes névjegyzéke, A növendéklétszám alakulása, Végzett zenetanárok és muzsikusok, akik a nyíregyházi zeneiskola növendékei voltak, A tanári létszám alakulása, Fényképek
A 112 oldalas kiadvány előszavát Csermely Tibor írta.

/Lektorálta: Straky Tibor. A nyíregyházi zeneiskola megbízásából kiadta a Szabolcs megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó Mádi Lajos igazgató. Készült 1000 példányban, 8,5 A/5-ös ív terjedelemben a Nyírségi Nyomdában. Felelős vezető: Holéczi István igazgató. – 1972. XII. – 2690./

 

A 14 oldalas kiadványt a zeneiskola 25 éves jubileuma alkalmából szerkesztette a Nyíregyházi Zeneiskola alapítója, egykori igazgatója Vikár Sándor A NYÍREGYHÁZI ZENEISKOLA TÖRTÉNETE (1939-1964) címmel.

/Nyíregyháza, 500 db. – 1964. IX., 3323. SZNY./

 

SZÓRÓLAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKOLAÚJSÁG

A Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja a Kürt-szó iskolaújság 2011-től megjelentett számai digitalizált formában elérhetőek intézményünk honlapján a „Kürt-szó újság” menüpont alatt.