felso

Könyvtár

 • Az iskolai alkotó–nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa.
 • Biztosítja az iskola és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat (könyv, folyóirat, audiovizuális és egyéb információhordozó)
 • Központi szerepet tölt be az iskola zenehallgatási és könyvtár–pedagógiai tevékenységében.
 • Sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos értő zenehallgatási szokások kifejlesztését.
 • Kielégíti a pedagógusok és hallgatók alapvető pedagógiai szakirodalmi és információs igényeit.
 • Működésének kiemelt célja: gyűjteményei tervszerű gyarapítása és apasztása, a meglévő állomány rendelkezésre bocsátása.

A könyvtár használóinak köre

 • Az intézmény tanárai, dolgozói és tanulói.
 • Szükség szerint segítséget nyújtunk hasonló művészeti tevékenységet folytató intézmények dolgozóinak.

A beiratkozás módja

A beiratkozás zeneiskolai ellenőrzővel, személyi- illetve diákigazolvánnyal történik.
A könyvtár használata és a beiratkozás is díjtalan.
Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében szülői hozzájárulás szükséges a tagsághoz. A szülők aláírásukkal felelősséget vállalnak a kikölcsönzött dokumentumokért. A megrongálódott, illetve elvesztett dokumentumok esetén a törvényeknek megfelelően járunk el, a beszerzési értéket kell megfizetni vagy azonos kiadású dokumentummal lehet pótolni.
A zeneiskola könyvtárában a nyilvántartás, feldolgozás, valamint a kölcsönzés is számítógépen történik az S-LIB kiskönyvtári modul segítségével.

A könyvtár állománya

Jelenleg a könyvtár állománya 9.183 db könyv és kotta, 1.599 db hangzóanyag (kazetta, videokazetta, hanglemez, CD, DVD), 11 periodikaféleség, és 22 db számítógépes multimédia anyag. Az állományt vásárlással vagy ajándékokkal lehetőség szerint gyarapítjuk a könyvtár gyűjtőkörének megfelelően.

A könyvtár gyűjtőköre

 • az oktatásban használható általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, szótárok, komolyzenei kották, CD lemezek, DVD lemezek
 • hangszer-iskolák, előadási darabok gyűjteményei, versenyművek, kamarazenei- és zenekari művek, partitúrák, szolfézs munkafüzetek, tanári segédeszközök
 • értékes szépirodalmi alkotások
 • a gyűjtőkörnek megfelelő folyóiratok

A könyvtár szolgáltatásai

 • kölcsönzés
 • tájékoztatás
 • helyben olvasás
 • zenehallgatás (egyéni és csoportos)
 • fénymásolás
 • tanulók segítése zenei versenyekre
 • kiállítás készítése igény szerint

 

A Vikár Sándor Zeneiskola könyvtárának nyitva tartása:
hétfő – kedd – péntek 12.00-18.00 óra

szerda 10.00-16.00 óra

csütörtök 10.30-16.30 óra

Könyvtáros: Fekete Katalin