felso

ÖKOISKOLA


KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS ZENEISKOLÁNKBAN

Fontos, hogy már fiatalkorban kiépítsük a környezettudatosságot, és egészséges életmódra neveljük a gyerekeket,  hiszen az egészséges életmódra való neveléssel egyrészt megtanítjuk, hogy nem ártunk magunknak, másrészt nem ártunk a körülöttünk lévő környezetünknek sem.

Iskolánk mindennapi működésében kiemelt figyelmet fordít a takarékos energiafogyasztásra, a környezetbarát termékek használatára, az ésszerű anyag- és hulladékgazdálkodásra. Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk, hogy tanulóinkat az egészséges életmódra neveljük. Célunk és mindennapos faladatunk, hogy fogékonnyá tegyük tanulóinkat saját környezetük és a természet iránt, szeressék és óvják környezetüket. Fejlesztjük diákjainkban azokat a képességeket és készségeket, amelyek a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek.

Mindezeken kívül tanulóinkat ösztönözzük

  • a fénymásolás és nyomtatás mérséklésére
  • a fenntarthatóbb iskolai életformára, például saját ivópalack használata, könyvek és kották, albumok használata, amelyet kiválóan felszerelt állománnyal bíró könyvtárunk szolgáltat
  • a belső és külső környezet, illetőleg a növényzet óvására, gondozására.

 

 

 

ÖKOISKOLAI HÍRMONDÓ LEGÚJABB SZÁMA

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/OH_okoisk_hirmondo_12szam_2024januar.pdf

 

ÖKOISKOLAI HÍRMONDÓ – régebbi számok

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo

 


VÁLLALÁSAINK, PROGRAMJAINK

 


Énekelj az Erdőben 2024!

III. Erdei Dalos Találkozó – 2024. május 10.

A Madarak és fák napja alkalmából harmadik alkalommal országos erdei dalos találkozót szervezett az Erdő Ajándéka Erdei Iskola és Alapítvány. Az Énekelj az Erdőben élménynap az éneklés szárnyaló örömével kapcsolja össze az embereket a természettel. Legyen a mi ajándékunk az erdő felé a szívből jövő énekszó, köszönetképpen az éltető forrásvízért, a tiszta levegőért, a gyógyító növényekért.
A Vikáros-Szabós Kisrigók (Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye) tanárnőjük, Gyöngyössy Boglárka kezdeményezésére csatlakoztak a felhívás kínálta programhoz.

 

 


 

ERDEI FUTÓKLUB 2024. május 4.

 

 

2024. május 4-én a mintegy 30 fős csapatban volt aki sétálva, futva, kerékpárral, rollerrel, és volt aki négy lábon teljesítette a 4-5 km-es távot. A gyerekek nagyon kitartóak voltak, többen nem sportolnak rendszeresen, mégis futva teljesítették a hosszt. A közös sportolás öröme mindenki számára új élményt jelentett.

 

A VÍZIVÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE

 

 


RAJPÁLYÁZAT

Iskolánk öko munkacsoportja 2024. február elején rajzpályázatot hirdetett. A pályázatra hívta fel a figyelmet iskolánk egyik zeneirodalom csoportja az általuk készített videóval. Köszönjük támogatásukat!

Részletek: közösségi oldalainkon, honlapunkon, iskolánk faliújságján.


„Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola”

2023. november 29-én és 30-án az öko munkacsoport két tagja részt vett az Ökoiskolák online találkozója az Oktatási Hivatal szervezésében eseményen.
A rendezvény célja volt: a környezeti neveléssel kapcsolatos tudás bővítése és az ökoiskolák közötti szakmai kapcsolatok erősítése, egymás tevékenységének megismerése.


 Vikárosok a VI. Bringaváros sportprogramon a diákönkormányzat szervezésében

2023. szeptember 30.

             

 


INTÉZMÉNYÜNK A 2023/24-ES TANÉVBEN

ELEMGYŰJTÉST SZERVEZ

 

 


 

AUTÓMENTES KÖZLEKEDÉSRE HÍVJUK FEL A FIGYELMET

 

 


 

ÖKOISKOLA MUNKATERV A 2023/24-ES TANÉVRE

Ökoiskola munkaterv 2023-24

 


III. Nyíregyházi Futófesztivál, 2023. 08. 28.

Mint Ökoiskola, az egészségre nevelés jegyében a futás támogatása, népszerűsítése is kiemelt szerepet kapott életünkben, ezért a III. Nyíregyházi Futófesztivál szervezőinek kérésére igent mondtunk, így két helyszínen hangszeres kollégáink lelkesítő muzsikával vettek részt a programon. Kasellák Zsolt, Czakó Tamás és Szegeczki Bence a Kossuth téren, valamint az erdei tornapálya frissítő pontján adtak „zenei aláfestést” a futóknak.
Köszönjük a hétvégi vállalásukat, köszönjük Kazár Ticiána támogató szervezését, ezen kívül gratulálunk valamennyi résztvevőnek, kiemelten Gyöngyössy Boglárka kolléganőknek, aki Barka kutyusával kiváló eredménnyel teljesítette az 5 km-es távot a nagy hőségben.
(Fotók: saját, Mozaik Med)

ESŐVÍZGYŰJTŐ TARTÁLLYAL GYARAPODTUNK

 

Nagy örömünkre egy kedves támogatónk segítségével sikerült beszereznünk egy 210 literes esővízgyűjtő tartályt 2023. június 22-én.
A képen a kapcsolattartó és a beszerző körútról érkezők láthatók az ÖKOISKOLAI céljainkat, tevékenységünket segítő objektummal. 


2023. február 27-én benyújtottuk pályázatunkat a 2023/2024. tanévre szóló Ökoiskola cím elnyerésére

FRISSÍTÉS:

Tisztelt Intézményvezető Úr!

Örömmel értesítem, hogy a 2023-ban az Ökoiskola cím elnyerése érdekében benyújtott pályázatukat az Ökoiskola Értékelő Bizottság támogatásra javasolta, és ezzel intézménye elnyerte az Ökoiskola címet.

Az Ökoiskola cím (a továbbiakban: Cím) használatára 2023. szeptember 1-től 2026. augusztus 31-ig jogosultak.

A Cím viselésével hazánk, Magyarország és a Kárpát-medence természeti örökségének védelme, a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen tanulóik számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik.

Az elismeréshez szívből gratulálok, és kívánom, hogy ökoiskolai tevékenységük által is gazdagodjon pedagógiai kultúrájuk, erősödjön intézményük!

Üdvözlettel:

Kisfaludy László

köznevelési helyettes államtitkár

******************

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján a belügyminisztérium  (a továbbiakban: BM) nyílt pályázatot hirdetett Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.
A pályázat kiírásának célja Élhetőbb Kárpát-medence: élhetőbb bolygó.
Közös felelősségünk, hogy a köznevelési- és a szakképző intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a környezet és az egészség megóvására elkötelezett felnőtté. Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az ökoiskolai hálózat részeként még eredményesebben működhetnek. Minél szélesebb körben válnak az intézmények a hálózat részévé, annál jobban segíti az a közös célok elérését.
A pályázat célja azon intézmények elismerése Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal, így járulva hozzá ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak.
Mire lehet pályázni?
A nyertes intézmények tevékenységük elismeréseként viselhetik az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola címet. A címet viselő intézmények a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagjává válva olyan szakmai közösség részei lehetnek, amelyben rendszeres tudásmegosztással, segédletekkel és egyéb lehetőségekkel gazdagodhatnak, különböző képzésekkel és más programokkal színesítve munkájukat.

Részletek:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles


Közösségépítő vikáros futás a Sóstói erdőben, 2023.05.13.

 

A Madarak és fák napja a Föld napjának testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző rendezvényekkel, megemlékezésekkel felhívja, kialakítsa a társadalom, leginkább a fiatalok természetvédelem iránti elkötelezettségét.

1902-ben Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelmében. Magyarországon Chernel István ornitológus szervezte meg először a Madarak és fák napját május 10-én. Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a népiskolák számára: minden évben egy napot szenteljenek arra, hogy a fiatalok megismerjék a hasznos madárfajokat és azok védelmének jelentőségét.

Mi a Vikár Sándor Zeneiskolában egyre inkább szeretnénk tanulóinkat érzékenyíteni a természetvédelemre, ösztönözni a környezetünk óvására, az energiaforrásaink takarékos felhasználására. Ugyan zeneiskola vagyunk, de ugyanúgy, mint más iskolatípusok, mi is próbáljuk kiaknázni a saját környezetünk lehetőségeit ebben a témában. Ennek apropóján döntöttünk úgy, hogy közösségépítő futást és természetjárást tartunk tanulóinknak, szüleiknek és pedagógus kollégáinknak 2023. május 13-án szombaton a Sóstói erdőben.

Tanév végéhez közeledve egyre több a program, verseny, kirándulás, így egy ilyen rendezvény időpontja sosem lehet minden részt venni vágyónak alkalmas. Kísérleti jelleggel vágtunk bele a szervezésbe és próbáltuk felmérni, hogy lenne-e ilyen programra igény a tanulók, szüleik és kollégák részéről. Sok pozitív visszajelzést kaptunk a jövőre nézve is, mert ugyan többen nem tudtak az eseményen részt venni, de nagyon lelkesen álltak a lehetőséghez, hogy jövőre vikáros futóklubot indítsunk, valamint építsünk együtt csapatot és kondíciót.

A május 13-i Madarak és fák napi rendezvényünk kitűzött távja 4 km volt, amelyet egy gyors bemelegítés után mindenki nagyon ügyesen teljesített. Volt, aki babakocsival, volt aki kutyával sétált, a kemény mag pedig futott. Mi, akik futottunk, egy csapatként mozogtunk az erdőben. Kifejezetten jó élmény volt, hogy ez a rendezvény a hétköznapoktól eltérő helyzetet teremtett, ugyanakkor ezt a tanulóinkkal és kollégáinkkal együtt tudtuk átélni.

Jövőre várok minden mozogni vágyó családot, tanulót és kollégát a Vikáros futóklubban!

 „Május 13-án szombaton részt vettem az erdei tornapályás futáson, amelyet Bogi néni szervezett. A családommal mentem, a négy hónapos kistesóm és a szüleim sétáltak, én meg arra gondoltam hogy kipróbálom a futást. Filep Kata tanárnő mellett futottam, izgalmas és élményteli volt. Nem bántam meg, hogy elmentem. Nagyon szuper, élvezetes volt. Örülök, hogy nem hagytam ki. Büszke vagyok magamra hogy 4 kilómétert le tudtam futni egy kis sétával. A szüleim is nagyon élvezték. A végén pedig tanárnő egy kis édességgel kedvezett nekünk. Máskor is szívesen megyek futni Bogi néniékkel. Köszönettel: Orosz Kiara és családja”

 Gyöngyössy Boglárka – zeneismeret, zeneirodalom tanár


PASSZOLD VISSZA TESÓ

A mobiltelefonok előállításához keltán érc szükséges, melyet Afrikában a veszélyeztetett fajok, vagyis a gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásznak. Ezért fontos az az újrahasznosítás, amely jegyében indult útjára a kampány, ehhez csatlakozott iskolánk tavasszal. A tavaszi kampányszakasz 2022. március 22-től – június 15-ig tartott, ekkor nagyon sok telefont és tartozékot sikerült összegyűjteni. Az őszi kampányszakasz intézményünkben nem volt sikeres, csekély számú telefont gyűjtöttünk össze.

2023-ban a tavaszi kampány március 22-én indul.

Mit lehet bedobni a dobozokba és kié a bedobott készülék?

Nyomógombos mobiltelefon vagy okostelefon, gps, tablet és ezek tartozékai: töltő, fülhallgató. Minden egyes készüléket, amit bedob valaki, azt a Jane Goodall Intézet számára ajánljuk fel.

Részletek: https://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-ujrahasznositas

Köszönjük a részvételt!

Gyűjtősarok intézményünkben

 


ISKOLAI LEVEGŐMINŐSÉG-MÉRÉS

2022 tavaszán vettük át a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület  által ingyenes használatra felajánlott lakossági mérésekre alkalmas levegőminőség-mérő készüléket a Mérj velünk! 2.0 című kampány keretében. A kampány célja, hogy a készülékek aktív használatára buzdítsa a természettudományokat tanító tanárokat és a részvevő iskolák diákjait, ennek révén hasznos ismereteket nyújtson a levegőminőségről, és erősítse a felhasználók környezetvédő szemléletét. A készülék mérései nyilvánosak, szabadon elérhető oldalakra továbbítják az adatokat, így azokat a helyi lakosság, a döntéshozók és a civil szervezetek is hasznosíthatják. A kampány folyamán a készülék felhasználói más felhasználókkal interaktív módon megoszthatják tapasztalataikat a Levegő Munkacsoport által elindított elektronikus levelező csoportban, valamint ötleteket meríthetnek a Levegő Munkacsoport által kezelt oldalról is (merj-velunk.hu), ahol folyamatosan jelennek meg újdonságok a készülékek és azok méréseinek felhasználásáról, illetve alapinformációk érhetőek el a légszennyezés lehetséges okairól, hatásairól, és arról, hogy mit tehetünk ellene.

Térképek, ahol látható hol helyeztek el készülékeket:


Miért jó a bió?

Több tízezer évvel ezelőtt az emberek abban a változatlan környezetben éltek, amibe beleszülettek. Ezt a környezetet vettük uralmunk alá és azokat az élőhelyeket is kitöltjük, ami nem a mi számunkra keletkezett. A túlnépesedés miatt kénytelenek vagyunk egyre több helyet elfoglalni ebben a világban, kiszorítva ezzel növényeket és állatokat. Bármennyire is szeretjük a természetet, akkor is pusztítjuk ezzel a létszámmal. Használjuk a levegőt, szennyezzük a vizeinket, a növények élőhelyeit, romboljuk a talajt. Ezzel a magatartással azt is elérhetjük, hogy nem lesz alkalmas a Föld az emberi létre. Így kezdjük a beszélgetést Dr. Gyöngyössy Mátyás környezetvédő szakmérnökkel, matematika-kémia szakos tanárral, kertészmérnökkel, a Bio Kultúra Egyesület egyik alapító tagjával, a nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola volt igazgatójával.

Globális irányból kezdtük a beszélgetést. Tapasztalataid szerint a nemzetközi mezőgazdaság mennyire felkészült a termőföldünk megóvására?

A természet kihasznál minden apró területet a terjeszkedésre, tehát például ha bármilyen haszonnövényt ültetünk, mellette megjelennek a gyom-, és egyéb növényfajták is. A természet alapvetően mindig utat tör magának, ez így helyes, ez a természet rendje. Mi éppen ezeket a kis területeket foglaljuk el kényszerűségből. Igyekeznünk kell minél kevesebb területet elfoglalni, hogy a természet ki tudjon teljesedni. Korábban külföldön járva azt tapasztaltam, hogy olyan növényvédő szereket alkalmaznak, ami az adott haszonnövényt kivéve minden más növényt elpusztít. Ezt végtelenül elkeserítőnek találtam. Ez a pusztító anyag nem csak a növénynek árt, hanem nekünk is. Fölszívják azok a növények is ezt a szert, amit mi elfogyasztunk. Ezért alakulnak ki különböző embercsoportok, akik ezek ellen próbálnak védekezni és másképpen gondolkodni. Nagyon nehéz a dolgunk, mert bármit teszünk, valamennyi káros anyag mindig zöldségben, gyümölcsben van, de törekedhetünk arra, hogy minél kevesebb vegyszer kerüljön a szervezetünkbe. Egy dániai konferencián ennek hangot is adtam és olyannyira nem értettek ebben egyet velem, hogy felszólalásom után majdnem kifütyültek a részt vevő szakemberek.

Magyarországon is hasonló a tendencia?

Természetesen hazánkban is teret nyert ez a szokás. Hazatérve az említett konferenciáról fogalmazódott meg bennem és a velem egyformán gondolkodó szakemberekben, hogy ez ellen tenni szükséges, mert a sok vegyszer megbetegít minket. 30 éve alapítottuk meg a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesületet, amelynek azóta is a tagja vagyok és főként a termesztésben igyekszem minden szabályt betartani, valamint az eredményesség érdekében akár új szabályokat is alkotni. Ha valaki együtt érez a környezetével, ha úgy gondolja, hogy bele akar illeszkedni abba, amink van, az már bio gazdálkodó. A bio gazdálkodók által termelt zöldségeket, gyümölcsöket nagyon komoly vizsgálatok alá vetik, szigorú szabályoknak kell megfelelniük. Ha véletlenül talál a hatóság vegyszert a termékben, akkor nagyon szigorú büntetésre számíthat a termelő és a feldolgozó üzem is.

Milyen hatással vannak az általad említett vegyszerek az emberi testre? Te is használsz-e – akár csak minimális mennyiségben – ilyen szereket?

A magam részéről nagyon kevés növényvédőszert használok a kertemben. Már lehetőségek is vannak a növényvédelemre, nem csak a vegyszerek. Elsősorban olyan szert akartak alkotni, amit nem mos le az eső, később már a vegyszer felszívódása is cél lett. Ez bizonyos kártevőkkel szemben meg is védte a terményt, de gondoljunk csak bele, azzal, hogy elfogyasztjuk ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, az összes felszívódott méreganyag a mi szervezetünkben köt ki. A modern étkezés alapja a sok zöldség és gyümölcs. Ha csak minimálisat fogyasztanánk ezekből a kezelt terményekből, az nem is lenne akkora baj, mert akkor a testünk megtanulna a vegyszer ellen védekezni, de rendszeres fogyasztással ezek a méreganyagok felhalmozódnak bennünk, összegyűlnek a lépünkben, májunkban és más belső szerveinkben – komoly betegségeket tud okozni. A fel nem oldódó és a felszívódó szerek a biotermesztésben szigorúan tiltva vannak. Másrészt nem mindegy, hogy a szomszéd földterületen használnak-e bármilyen erős vegyszert. Ez kihatással lehet a mi terményünkre is.

Mi otthon, a kiskertünkben milyen növényvédő szereket, praktikákat alkalmazhatunk az egészségesebb termény érdekében?

Sok apró lehetőség van erre, például a cseresznye és a dió esetében szinte lehetetlen védekezni permetszerrel a cseresznyelégy vagy a dióburokfúró légy ellen. Erre a vegyszermentes megoldás az, ha a talaj felső 10 centiméterét megmozgatjuk ősszel vagy télen, akkor ez a felső réteg átfagy és ez elpusztítja a lárvákat. Ez sokkal többet ér, mint bármilyen permetezés. Legfeljebb két szert tudok ajánlani: a kénes permetezés – mert az riasztja a kártevőket – ami gomba-és baktérium ellenes szer. Ez az anyag magában a növényben is megtalálható levéltápanyagként. Másrészt pedig réz hidroxidot alkalmaznak a gombák ellen. Viszonylag gyakran kell alkalmazni ezeket, ezért a bio növényvédelem drágább a felszívódó és a levélen maradó szereknél.

Növényi tápanyagot mi is elő tudunk állítani. Ilyen szempontból a gyomnövények is értékesek, mert ha kigyomlálás után ott hagyjuk a talaj felületén, a gombák és baktériumok által lebomlanak, majd ebből humusz keletkezik. Ezt beforgathatjuk a talaj felső rétegébe, akkor sokkal nehezebben szárad ki a talaj.

Ha nem szeretnénk otthon megtermelni a bio zöldségeket, hol van lehetőségünk ezeket beszerezni?

A helyi Kosár Közösség erre egy kiváló hely, mert ha itt vásárolunk, azzal támogatjuk a helyi gazdaságot, másrészt pedig a kiskertekből, családi gazdaságokból származnak a termények. Ez azért is jó, mert a kiskertekben nem lehet mérgeket használni, másrészt pedig a kistermelők nem is tudnak hozzájutni ezekhez a szerekhez. Főleg idény zöldséget és gyümölcsöt lehet náluk kapni, valamint mindenféle kisebb gazdaságokban termelt tejtermékeket, húsokat, szörpöket, lekvárokat. Az is nagyon szimpatikus náluk, hogy újra felhasználható csomagolást alkalmaznak. Például fa dobozokba szortírozzák a vásárlóknak az előre megrendelt termékeket, vászonzsákban vagy papír tasakokban csomagolnak. A termelők gyűjtik a szerves hulladékot és fel is használják a termelés során. Persze általában nem lehet teljes mértékben kizárni a vegyszereket – mert ehhez jó, ha a szomszéd telkeken is vegyszermentesen termelnek – de törekedhetünk ezek minimalizálására.

Záró gondolatként pedig szeretném nyomatékosítani, hogy vigyáznunk kell a Földünkre, a talajunkra, vizeinkre, növényeinkre, állatainkra, ezek egészségére, hogy mi emberek is egészségesek maradhassunk.

Nyíregyháza, 2022. március 7.

                                                                                    Gyöngyössy Boglárka – zeneismeret tanár

 


KÖNYVAJÁNLÓ

Georgina Wilson-Powell: Tényleg zöld? – 143 mindennapi zöld kérdés

Barecz&Conrad Books, 2020

A joghurtospoharakat tényleg el kell öblíteni a szemétbe dobás előtt? És mi a helyzet a papírtáskával? Mindig jobb megoldás, mint a műanyag? Mennyivel zöldebb egy elektromos autó, mint a benzines? Mikor zöldebb simán elmosogatni, és mikor a mosogatógépet használni?

Mindannyian szeretnénk minél környezettudatosabban élni. De a sok gazdasági és fenntarthatósági tényező mellett sokszor nem is egyértelmű, melyik választás a zöldebb megoldás.

Georgina Wilson-Powell brit újságíró 12 éve kutatja a fenntartható élet gyakorlatias részleteit, most 143 kérdésre ad okos, kiegyensúlyozott és megalapozott választ. Könyve a tudatos emberek hiteles kézikönyve lesz az élhető, de fenntarthatóbb mindennapokhoz.