felso

Külkapcsolatok

Iskolánk elsőként indult el a város kapcsolataival karöltve a nemzetközi kapcsolatok, az EU-s szakmai lehetőségek felé 1989 óta.
Legaktívabb szakmai kapcsolatunk Iserlohn, Ungvár, Eperjes, Máramarossziget, Vítkov, Topolya és Rzeszów városok intézményeivel van. Évfordulókat ünnepelünk közösen, együtt muzsikálunk, hangversenyezünk, kirándulunk, látogatjuk a partnerintézmények által szervezett művészeti tanulmányi versenyeket, jubileumi rendezvényeket. Ezek a szakmai találkozók lehetőséget nyújtanak arra, hogy betekintsünk egymás munkájába, megismerjük egymás kultúráját, tanítási módszereit, oktatási rendszerét, népét, országát és annak sajátosságait.
Intézményünk 2006-ban és ezután még 4 alkalommal nyertes pályázati támogatással szervezte meg a Visegrádi Négyek, a határon túli és magyar zeneiskolák közös találkozóját, szakmai programját (bemutató órák, gála hangverseny), több napos rendezvényét, amely 2012 óta „Határon innen és túl” névvel szerepel kiemelt rendezvényeink között. A föntebb említett szomszédos országok zeneiskoláinak képviselőit közös reprezentatív hangversenyre invitáljuk, emellett minden alkalommal országunk különböző tájegységeit, nevezetességeit igyekszünk bemutatni számukra. Ezen városok partnerintézményei viszont látnak bennünket rendezvényeiken, jubileumi ünnepségeiken és nemzetközi hangszeres versenyeiken.
A szakmán és barátságon kívül lehetőségünk nyílt a határon túl élő magyarok szakmai felkarolására, segítésére, illetve más oldalról a közös magyar nyelven túl nyelvgyakorlásra, német, orosz és angol nyelven. Az eltelt több évtized alatt ezek a programok hagyománnyá váltak, kétévente, évente ismétlődnek. Programonként a résztvevők száma átlag 40-50 fő.
Lehetőségeink a diákcserét is magába foglalják, diákjaink egy-egy ilyen alkalommal hangversenyen játszanak és szabadidős, kiránduló programokon vesznek részt.
A kiválasztás szempontja iskolánkban eredmény-centrikus: a művészeti tanulmányi versenyeken sikert elért, kiemelten tehetséges diák kap lehetőséget, hogy hazánkat méltóképpen képviselje. Természetesen együtteseink, zenekaraink is részt vettek már külföldi utazásokon.
Legaktívabban és jelenleg is az alábbi városok zeneiskoláival, zenei intézményeivel tatjuk a kapcsolatot a feltüntetett dátum óta: Ungvár 1989 (Ukrajna), Iserlohn 1989 (Németország), Eperjes 1992 (Szlovákia), Máramarossziget 1996 (Románia), Vítkov 2001 (Csehország), Topolya 2003, (Szerbia-Vajdaság), Rzeszów 2006 (Lengyelország).
A régmúltban zajló partnerkapcsolati háló kiépítésekor két lengyelországi város és az osztrák főváros küldöttei kaptak tőlünk meghívást, Kolozsvárról zongora szakos kollégákat invitáltunk az VII. Országos Zongoraversenyre, 2005 őszén Szabadkán jártunk a zongora tanszak képviselőivel és adtunk nagy sikerű hangversenyt, miközben volt alkalmunk megismerni a Szabadkai Filharmonikus Zenekar koncertéletét, az iskola munkáját. Voltunk vesztfáliai (Németország) zenei versenyen zsűrizni, Dunaszerdahelyen tanulóink koncerteztek két alkalommal viszont meghívás keretein belül. A következő városokkal a megjelölt évben ápoltunk szakmai kapcsolatot: Dunaszerdahely 2012-2014 (Szlovákia), Szabadka 2003-2006 (Szerbia-Vajdaság), Poznań 1995 (Lengyelország), Kolozsvár 1995 (Románia), Przemyśl 1994-1995 (Lengyelország), Döbling /Bécs XIX. kerülete/ 1993 (Ausztria).
Iskolánk 1996-ban kapta meg a jogot, hogy megrendezze az Európai Zeneiskolák Szövetsége közgyűlésének elnöki ülését (Europäische Musikschul-Union), amelyen 18 ország zeneiskoláinak küldöttei vettek részt csatlakozási lehetőséggel az EMU-hoz.