felso

Diákönkormányzat

Intézményünk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi szerepe mellett fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége is. A diákönkormányzat működése segíti a tanulókat önállóbbá válni, amelynek eredményeképpen változatosabb, színesebb az iskolai diákélet. A diákönkormányzat tagjai a programokat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezik meg minden tanévben. Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön, fontos, hogy a tanulók ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. Elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja a működéséhez szükséges információkat és eszközöket, a programok megszervezéséhez pedig a vezetőség és a nevelőtestület tagjainak támogatását, segítségét.

A diákság valamint a diákönkormányzatot segítő pedagógus és a tanárok javaslata alapján az intézmény vezetőivel egyeztetve fel kell kutatni azokat az új elemeket, amelyekkel vonzóbbá, tartalmasabbá lehet tenni a programokat. A tanulók nagyobb örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, amely sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő diákokat.
A diákgyűléseken a diákönkormányzat elnöke és helyettese tájékoztatja az intézmény tanulóit a tervezett éves programokról, a diákönkormányzat munkájáról.
A diákönkormányzat alapelveit, céljait, feladatait és felépítését szervezeti és működési szabályzat foglalja magába.

A diákönkormányzat kiemelt céljai:

 • a Vikáros tanulók színesebb diákéveinek megteremtése
 • a nyilvánosság lehetőségének biztosítása a tanulók részére
 • kapcsolattartás más ifjúsági- és diákszervezetekkel
 • a tanulók érdekképviseletének ellátása
 • a tanulók érdekérvényesítésének megteremtése

A diákönkormányzat kiemelt feladatai:

 • iskolai szabadidős programok szervezése
 • kapcsolatfelvétel más intézmények diákönkormányzataival, ifjúsági szervezetekkel
 • pályázatokon való részvétel
 • a diákönkormányzati nap megszervezése, lebonyolítása
 • a tanulók tájékoztatása
 • éves program/munkaterv és beszámolók elkészítése

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Kóti Gergő
4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.
Telefon: 0642/504-345
E-mail: info@vikarzeneiskola.hu

DÖK elnökök:
• Fazekas Patrik (2020/21-től)
• Bereznai Boglárka (2017/18-2019/20)
• Kruppi Kinga (2015/16-2016/17)
• Aranyos János (2012/13-2014/15)

DÖK segítő pedagógusok:
• Kóti Gergő (2017/18-tól)
• Subertné Palkó Mariann (2015/16-2016/17)
• Hajdú Ágota (2015/16)
• Pataki Éva (2012/13-2014/15)
• Tamás Attila
• S. Kazár Irén