felso

Külkapcsolatok

Iskolánk elsőként indult el a város kapcsolataival karöltve a nemzetközi kapcsolatok, az EU-s szakmai lehetőségek felé. Így Iserlohn és Ungvár zeneiskolájával 20 éves, Eperjessel 1 éves, Máramarosszigettel 9 éves, Bécs-Döblinggel 7 éves, Prsemysl zeneiskolájával 7 éves, Vitkov (Csehország) 3 éves, Szabadkával 2 éves eredményes kapcsolatunk van.

A 2005 őszén (okt. 14-15-én) Szabadkán jártunk a zongora tanszak képviselőivel és adtunk nagy sikerű hangversenyt, miközben volt alkalmunk megismerni a Szabadkai Filharmonikus Zenekar koncertéletét, az iskola munkáját, és beletekinteni kapcsolataiba. Így egy érdekes szakmai kép alakult ki, amely rendkívül pozitív iskolánkra, városunkra nézve.

Legaktívabb a szakmai kapcsolatunk Iserlohn, Ungvár és Eperjes, Vitkov, Máramarossziget iskolákkal van, amely azt jelenti, hogy zenei évfordulókat ünnepelünk közösen, és együtt muzsikálunk, hangversenyezünk. Ezek a szakmai találkozók lehetőséget nyújtanak arra, hogy betekintsünk egymás munkájába, megismerjük egymás kultúráját, tanítási módszereit, oktatási rendszerét, népét, országát és annak sajátosságait.

Voltunk már a vesztfáliai zenei versenyen zsűrizni, játszottak közös hangversenyen tanáraink, növendékeink, akik előzőleg országos versenyeken nyertek, vagy eredményesen szerepeltek.
A szakmán és barátságon kívül lehetőségünk nyílt a határon túl élő magyarok szakmai felkarolására, segítésére, illetve más oldalról a közös magyar nyelven túl nyelvgyakorlásra, német, orosz és angol nyelven. Az eltelt 10-15 év alatt ezek a programok hagyománnyá váltak, évente kétszer ismétlődnek. Programonként a résztvevők száma átlag 200 fő.

Lehetőségeink a diákcserét is magába foglalják, diákjaink egy-egy ilyen alkalommal hangversenyen játszanak és szabadidős, kiránduló programokon vesznek részt.

A kiválasztás szempontja iskolánkban eredmény-centrikus : a “versenyen nyert” kiváló diák kap elsősorban lehetőséget, hogy hazánkat méltóképpen képviselje.

Iskolánk 1996-ban megrendezte az EMU (Europaischen Musikschulen Union) elnöki ülését, amelyen 18 ország zeneiskoláinak küldöttei vettek részt, csatlakozási lehetőséggel az EMU-hoz.