felso

Az iskola története

Az iskola jelenlegi épületeA megye első zeneiskolája 1939. szeptemberében alakult a Bessenyei Irodalmi Társaság keretén belül, a Kálvineum Tanítóképző épületében, Vikár Sándor vezetésével. Az egyre bővülő, megyei faladatokat is ellátó intézmény vezetője 1974-től 2000-ig Babka József lett, majd 2010 augusztusáig Papp Istvánné töltött be vezetői szerepet. Helyileg a Széchenyi utcán, később átmenetileg a Bethlen Gábor utcán volt megtalálható, majd végleges helyére, a Kürt u. 5-11. szám alá költözött, ahol jelenleg 51 tanterem, 2 hangversenyterem, stúdió és könyvtár szolgálja a zeneoktatást.

Tanulóink létszáma évi átlag 1000 fő, akiket 7 különböző tanszakon oktatunk: zongora, gitár, vonós: hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, fafúvós: furulya fuvola, oboa, klarinét, fagott, rézfúvós: trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütő, magánének, szolfézs: -előképző, –zeneirodalom, népzene, egyházzene-orgona szakokon.

Az iskola háromévente országos zeneiskolai zongoraversenyt szervez. Iskolánk Piccoli Archi Zenekara számos országos és nemzetközi verseny győztese. Iskolánk szólista tanulói szintén nagyon eredményesek, az országos versenyek I-II-III. díjasai, különdíjasai. A zeneiskola tanárai kezdettől fogva az oktatás mellett a város kulturális életébe is aktívan bekapcsolódtak. A város zenei rendezvényein, tudományos konferenciáin és egyéb fórumokon a zeneiskola jelentős részt vállalt magára.

Iskolánk 7 országgal tart fenn szakmai kapcsolatot, ugyanakkor bázisintézményként jelentős szerepe van a megye zenei programjaiban. Nemzetközi kapcsolataink eredményességének elismeréseit jelentette az 1997. novemberében Nyíregyházára szervezett EMU (Europaische Musikschulen Union) rendezvény, melyen 17 ország képviselte magát. 1993-ban először került megrendezésre a Pro Archi Nemzetközi Ifjúsági Vonószenekari Fesztivál, mely 3 évenként szintén visszatérő rendezvény.

Volt növendékeinkkel való kapcsolattartás fontos eseménye az évenként februárban megrendezésre kerülő hangverseny. A Piccoli Archi Egyesülettel és a Pro Archi Alapítvánnyal közösen minden évben, hangverseny rendezésével egybekötve egy nagy vonós művész bronz domborművének avatása történt meg. A szobrász munkát a művészeti szakiskola növendékei készítették, melyből a vonós tanszak folyosóján egy állandó tárlat állt össze (Vonós Panteon).

A Zeneiskola elsődleges feladatai a zenei műveltség megalapozása, fejlesztése. Az iskola formálja a tanulók zenei ízlését, érzékenységét, a fiatalokat rendszeres, céltudatos munkára szoktatja, és neveli őket az értékes zene szeretetére.
Hitünk és tapasztalatunk szerint iskolánk tanulóit hangverseny látogató közönséggé, értékes amatőr muzsikussá fejleszti, úgy, hogy a szabadidő hasznos eltöltésével élményt adó programot is nyújtunk.