felso

Diákönkormányzat

A szervezet melynek valamennyi, az intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló diák tagja, azért jött létre, hogy a diákság érdekeinek védelmében fellépjen és szervezze az iskola diákéletét.

 

A diákönkormányzat elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.

E-mail: vikardiak@gmail.com

 

Kérdéseid, ötleteid nyugodtan írd meg! 

 

DÖK segítő pedagógus: Kóti Gergő

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.

Tel.: 0642/504-346

E-mail: kotigergo1@gmail.com

 

A diákönkormányzat alapelveit és felépítését a szervezeti és működési szabályzat foglalja magába.

 

A diákönkormányzat céljai és feladatai

Célok:

• az idejáró diákok színesebb diákéveinek megteremtése

• a nyilvánosság lehetőségének biztosítása a diákok részére

• kapcsolattartás más ifjúsági és diákszervezetekke

• a tanulók érdekképviseletének ellátása

• a tanulók érdekérvényesítésének megteremtése

Feladatok:

• iskolai szabadidős programok szervezése

• kapcsolatfelvétel más diákönkormányzatokkal, ifjúsági szervezetekkel

• pályázatokon való részvétel

• a DÖK nap megszervezése

• DÖK hangverseny lebonyolítása

 

A DÖK segítő pedagógusok névsora időrendben:

• Kóti Gergő

• Subertné Palkó Mariann

• Hajdú Ágota

• Pataki Éva

• Tamás Attila

• S. Kazár Irén