felso

Diákönkormányzat

A szervezet melynek valamennyi, az intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló diák tagja, azért jött létre, hogy a diákság érdekeinek védelmében fellépjen és szervezze az iskola diákéletét.
A kb. 15 fős választott testület minden évben megújul, újraszerveződik.

A diákönkormányzat elérhetőségei:
4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.
E-mail: vikardok@gmail.com
Facebook: Diákönkormányzat Vikár Sándor Zeneiskola

DÖK segítő pedagógus: Subertné Palkó Mariann
4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.
Tel.: 0642/504-345
E-mail: palko.mariann1@gmail.com

A diákönkormányzat alapelveit és felépítését a szervezeti és működési szabályzat foglalja magába.

A diákönkormányzat céljai és feladatai:

Célok:
• Az idejáró diákok színesebb diákéveinek megteremtése
• A nyilvánosság lehetőségének biztosítása a diákok részére
• Kapcsolattartás más ifjúsági és diákszervezetekkel
• A diákok érdekképviseletének ellátása
• A diákok érdekérvényesítésének megteremtése
Feladatok:
• Iskolai szabadidős programok szervezése
• Iskolaújság, internetes elérhetőség működtetése
• Kapcsolatfelvétel más diákönkormányzatokkal, ifjúsági szervezetekkel
• Pályázatokon való részvétel
• A DÖK nap megszervezése
• DÖK hangverseny lebonyolítása
• Nyír-diák verseny lebonyolítása

A diákönkormányzat elnöke: Kruppi Kinga

A DÖK segítő pedagógusok névsora időrendben:
• Hajdú Ágota
• Pataki Éva
• Tamás Attila
• S. Kazár Irén