felso

TÁMOP 3.1.7-11 Tájékoztató

TÁMOP 3.1.7-11 „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázat.

Referencia-intézmény fogalma:
A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

Jó gyakorlat:
A közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a „Jó gyakorlat” olyan innovatív folyamat, módszer,  cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált módszerek, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. A „Jó gyakorlat” tehát adott szakmai kritériumoknak (NAT, ONAP stb.) megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai gyakorlat, amely az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja.

Jó gyakorlataink:

  • Adaptív oktatás a zenében
  • Kreatív zenés barangolás
  • Kreatív zeneszerzéssel az oktatásért
  • Népzenei együttes jó gyakorlata

Jó gyakorlataink megtalálhatók az:
EDUCATIO – Szolgáltatói Kosár – Intézményi innováció – jó gyakorlatok listája menüpont alatt.

Iskolánk referenciaintézmény-előminősítése szerint az alábbi referencia területeken az előminősítési feltételeknek megfelelt:

„A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan  alkalmazó intézmény, referenciahely”
„Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/tehetségpont”
„Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő”

Az iskolánkban a pályázatok projektmenedzsere Pataki Éva.