felso

Akkreditált Tehetségpont

2011. február 5- én Budapesten ünnepélyes keretek között vehettük át azt az oklevelet, amelyet Prof. Csermely Péter a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Elnöke írt alá, s amely tanúsítja, hogy iskolánk Akkreditált Tehetségpont.

A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait.

Ezen túlmenően a Tehetségpontok

  • folyamatosan figyelemmel kísérik a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait
  • eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok országos hálózatába és ezáltal a többi Tehetségponthoz
  • folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat
  • folyamatos párbeszédet tartanak a saját helyi környezetükkel
  • tehetségnapokat szerveznek

A Vikár Sándor Zeneiskola Tehetségpontként számos olyan rendezvényen vett részt, amely keretein belül szorosan együttműködött más művészeti ágakkal. (pl. Schumann Maraton, Megyei Tehetségnap, Színe-Java Tehetséggála, Bp. Vigadó, Liszt Emléknap). A Tehetségpont nyitott keretei szélesítik az iskolánk kisugárzását, szorosabbá teszik a nem közoktatási intézményekkel való együttműködést (például: Móricz Zsigmond Színház, MPPK) nemcsak helyi, de országos szinten egyaránt. Iskolánk szolgáltatásainak minőségi fejlesztése által a szülőknek és a kollégáknak is tartalmas előadásokat szervezünk.

A megye tanárai számára rendszeres képzési lehetőséget nyújtunk. A továbbképzések egyrészt hagyományos zenepedagógusoknak szánt műhelymunka jellegű alkalmak, másrészt a Géniusz Projectiroda segítségével, az igényekhez igazodva, több, akkreditált pedagógus továbbképzésnek nyújtottunk helyszínt.

Iskolánk struktúrája alapvetően a tehetséggondozásnak igen kedvező feltételeit biztosítja: egyéni fejleszti mód, mivel a tanulók egyéni tanrenddel veszik igénybe képzésünket. A felismert tehetségek számára emelt szintű tanórákat biztosítunk, magasabb óraszámban.

Jelentős szerepet vállalunk a kisgyermekek zenei tehetségének felismerésében is, hiszen több mint 20 éve működik iskolánkban zeneóvodai csoport. A város szinte valamennyi óvodája számára is sikerült a zenei tevékenység iránti érdeklődést felkelteni interaktív hangversenysorozatunkkal, mely közismert nevén Kakaó bérletként működik 10 éve. Ebben a programban évente közel 1000 óvodás vesz részt. Hangverseny sorozatunk célja, a tehetségkutatás, gondozás alappilléreit segítik: felkeltik az érdeklődést az egyes hangszerek iránt. A hangversenyeket követő kutató időszakban valamennyi óvodával, iskolával közösen további programokat kínálunk, mely során személyes kapcsolatba kerülhetünk a gyermekekkel, szüleikkel. E kapcsolatfelvételt követően, pedig iskolánk nyitva áll minden érdeklődő előtt.

A zenei nevelés idejének másik végpontja az iskolánk különböző Ifjúsági Zenekarjaiban való  játék (Fúvószenekar, Piccoli Archi, Gitárzenekar), ahová felnőtt diákjaink jó szívvel járnak.

Összességében igyekszünk valamennyi korcsoportnak a zenével kapcsolatos élményt adni, nemcsak a diákoknak, de a szülőknek is. A zene- és más művészeti ágak összekapcsolásával, valamint a tudományos ismeretterjesztő előadások megszervezésével a város polgárainak tartalmas kikapcsolódást biztosítani.