felso

VII. Országos Népzenei Verseny – területi válogató

A VII. Országos Népzenei Verseny nyíregyházi területi válogatójának időpontja: 2014. február 19. szerda 9.30 óra.

A válogató nevezési határideje: 2014. január 20.

JELENTKEZESI-LAP

Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

– Csak alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek nevezhetők!
– Az I. korcsoportba csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály)            követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).
– A bizonyítvány másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell.
– A nevezett együtteseknél (C, D, E kategóriák) a korcsoport részére meghatározott életkortól eltérő    életkorú tanulók (tagok) létszáma nem haladhatja meg a nevezett együttes összlétszámának a 25 %-át.
– Az együttesekben tanár, vagy 22 éven felüli felnőtt nem játszhat!

No comments yet.

Vélemény, hozzászólás?